PERHITUNGAN PERJODOHAN LEWAT JUMLAH NEPTU KELAHIRAN SUAMI ISTRI

NEPTU KELAHIRAN
SUAMI ISTRI
Cara menghitungnya yaitu
demikian ;
1.Ahad Kliwon (neptu 5+8=13)
jodohnya :
-Selasa Pon (neptu 3+7=10)
-Jum’at Wage (neptu 6+4=10)
-Ahad Legi (neptu 5+5=10)
2.Senin Legi (neptu 4+5=9)
jodohnya :
-Ahad Pon (neptu 5+7=12)
-Rabu Legi (neptu 7+5=12)
-Sabtu Pahing (neptu 9+9=18)
3.Selasa Pahing (3+9=12)
jodohnya :
-Senin Pon (neptu 4+7=11)
-Rabu Wage (neptu 7+4=11)
-Jum’at Legi (neptu 6+5=11)
4.Rabu Pon (neptu 7+7=14)
jodohnya :
-Jum’at Pahing (neptu 6+9=15)
-Kamis Pahing (neptu 8+9=17)
5.Kamis Wage (neptu 8+4=12)
jodohnya :
-Jum’at Pon (neptu 6+7=13)
-Sabtu Wage (neptu 9+4=13)
-Rabu Wage (neptu 7+4=11)
6.Jum’at Kliwon (neptu
6+8=14) jodohnya :
-Senin Pon (neptu 4+7=11)
-Rabu Wage (neptu 7+4=11)
-Jum’at Legi (neptu 6+5=11)
7.Sabtu Legi (neptu 9+5)
jodohnya :
-Rabu Kliwon (neptu 7+8=15)
-Rabu Wage (neptu 7+4=11)
-Senin Pon ( neptu 4+7=11)
8.Ahad Pahing (neptu 5+9=14)
jodohnya :
-Jum’at Kliwon (neptu 6+7=13)
-Senin Legi (neptu 4+5=9)
-Selasa Wage (neptu 3+4=7)
9.Senin Pon (neptu 4+7=11)
jodohnya :
-Jum’at Kliwon (neptu 6+8=14)
-Rabu Legi (neptu 7+5=12)
-Senin Wage (neptu 4+4=8)
Untuk lebih jelasnya agar
lebih mengerti :jumlah neptu
ganjil jodohnya dengan jumlah
neptu genap dan begitu
sebaliknya,kemudian yang
jumlah neptunya (suami + istri)
ganjil,itulah perjodohan yang
baik dalam membina rumah
tangga.
Jumlah neptu suami istri yang
baik ;
-35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15.
Jumlah neptu suami istri yang
buruk :
-36,34,32,30,28,26,24,22,20,18,16,14.
NB :
Perjodohan yang baik dalam hal
ini yaitu yang menaati orang
tua,seperti Hadits Rasul yang
mengatakan ;” Keridlaan Allah
mengikuti keridlaan orang
tua,dan begitu sebaliknya
Kemarahan Allah mengikuti
kemarahan kedua orang
tua.”.Kalau orang tua rela atas
perilaku anaknya ,maka Tuhan
pun rela kepadanya ,namun jika
kedua orang tua mengutuk
kepadanya ,maka Tuhan pun
akan mengutuknya.

Comments

Popular Posts